شرکت فنی مهندسی پرتو پردازش مواد تهران
شرکت فنی مهندسی پرتو پردازش مواد تهران به منظور ایجاد مرکزی برای خدمات رسانی در زمینه فناوری مدرن فرآوری مواد با لیزر و با تکیه بر توان متخصصان کشور بنا شده است. این شرکت یکی از زیر مجموعه های دانش بنیان مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران (INLC)می باشد که با هدف بومی سازی و ارائه خدمات در بخش کاربردهای صنعتی لیزر به صنعتگران، متخصصین و دانشجویان تاسیس شده است. در حال حاضر وجود شرکتی که در زمینه های عمدتا تحقیقاتی و صنعتی، انواع خدمات پردازش مواد را با استفاده از لیزرهای توان بالا تامین نماید، کاملا ضروری به نظر می رسد. این مجموعه بنا دارد ضمن تامین نیازهای فوق الذکر در تهران، نسبت به ارزیابی نیاز در دیگر استان ها و مراکز صنعتی نسبت به توسعه شعب محلی با تربیت نیروهای بومی اقدام نماید. فعالیت اصلی این شرکت عمدتا بر دو محور اصلی : (الف) توسعه کاربردهای صنعتی لیزر نظیر جوشکاری، برشکاری، حکاکی، ساخت افزایشی و عملیات سطحی لیزری و (ب) گسترش توان ساخت داخل انواع  لیزرهای صنعتی و فراهم ساختن قطعات و لوازم یدکی بویژه قطعات اپتیکی آنها، متمرکز است. ارائه مشاوره و آموزش تخصصی در موارد یاد شده و ساخت ماشین های ویژه پردازش مواد توسط لیزر نیز جزو فعالیت های شرکت پرتو پردازش مواد تهران قرار دارد.
ادامه